Շրջագայություն գործարանում

Գործարանի դարպաս

Գրասենյակային դարպաս

Գրասենյակային սենյակ 1

Գրասենյակային սենյակ 2

Նմուշի սենյակ 1

Նմուշի սենյակ 2

Տպագրական տարածք

Փաթեթավորման տարածք

Պահեստ

Լոգիստիկ բեռնման տարածք

Փչող մեքենա

Ներարկման մեքենա